Kredyty inwestycyjne dla firm

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania podejmowanych przez firmy przedsięwzięć są kredyty inwestycyjne. Ich największą wadą jest ograniczona dostępność – a to znaczy, że nie każdy przedsiębiorca może z nich skorzystać.

Jego działalność musi być prowadzona przynajmniej dwa lata (niekiedy jest to krótszy, a czasem i dłuższy okres), ponadto wymagana jest też dość wysoka zdolność kredytowa. Pieniądze uzyskane z tytułu kredytów inwestycyjnych mogą zostać wykorzystane na kilka sposobów – na restrukturyzację, na budowę lub zakup obiektów przemysłowych, na wyposażenie etc.

W każdym przypadku firma musi wykazać przed bankiem, że przedsięwzięcie jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia i zaprocentuje tym, że przedsiębiorstwo będzie lepiej prosperować i umocni swoją pozycję rynkową. W tym celu niezbędne jest przedłożenie profesjonalnie opracowanego biznesplanu. W oparciu o zawarte w nim informacje bank podejmuje decyzję o tym czy nie poniesie zbyt dużego ryzyka, udzielając firmie kredytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*